Regulament lozuri

lozuri

Regulament campanii
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Incearca-ti Norocul!”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “Incearca-ti Norocul!” este  VITACOM ELECTRONICS SRL, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. FN, jud. Cluj, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin website-ul www.vitacom.ro  si prin afisare, in locatiile indicate la Sectiunea 2.

 

SECTIUNEA 2.   ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in magazinele Vitacom Electronics din:

·         Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr.5 Jud. Cluj  

·         Timisoara str. Lucian Blaga nr. 1 ap. 25 jud. Timis

·         Arad str. B-dul Revolutiei nr.26, jud. Arad    

·         Brasov str. Uranus nr. 1 ap. 2  jud. Brasov    

·         Constanta str. B-dul Ferdinand nr. 43 jud. Constanta   

·         Iasi str. Garii nr. 11-13 jud. Iasi    

·         Bacau str. Pasajul Revolutiei nr. 5 jud. Bacau    

·         Bucuresti str. Ghica Tei nr. 73

 

       dar si  magazinele de profil,  partenere  Vitacom Electronics,  care  doresc  sa se implice  in campania  “Incearca-ti Norocul!” .

      

SECTIUNEA 3.  PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 04.12.2017 si se va incheia la data de 31.01.2018.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata  tuturor persoanelor  fizice  care au implinit varsta de 18 ani pana  la data de 04.12.2017 si persoanelor juridice  care  cunosc si accepta integral, in mod expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 5.  MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumparatorul, persoana fizica sau juridica trebuie sa achizitioneze produse din gama brandurilor implicate in campanie, enumerate pe afisul promotional al campaniei si in fiecare magazin participant  specificat la Sectiunea 2 din prezentul Regulament, in valoare de minim 10 lei (TVA inclus). Dupa o achizitie de minim 10 lei, participantul primeste din partea organizatorului un loz razuibil.

Lozurile razuibile vor fi eliberate de catre personalul magazinului specificat la Sectiunea 2 si daca sunt castigatoare pot fi revendicate pe loc. La eliberarea premiului, personalul magazinului va completa datele de identificare ale participantului pe spatele lozului.

Lozurile sunt valabile pana la sfarsitul campaniei precizata la Sectiunea 3. Termenul limita pana cand participantul are posibilitatea de a revendica premiul inscris pe lozul razuibil este data de 31.01.2018.

Lozurile castigatoare, dar nerevendicate de participanti pana la data limita stabilita nu mai pot fi prezentate si calificate drept castigatoare in niciun magazin participant la campanie.

Completarea partiala sau ilizibila a lozului duce la anularea acestuia si astfel premiul castigat nu poate fi atribuit.  Responsabilitatea completarii corecte si integrale a lozului castigator revine exclusiv lucratorului comercial din magazinul praticipant la campanie, iar orice prejudiciu adus participantului din completarea necorespunzatoare se va rasfrange asupra acestuia.

Lozul sau lozurile castigatoare detinute de clientul - participant la promotie se vor preda  personalului din magazinele participante care vor fi verificate de lucratorii comerciali si marcate cu cate o linie pe diagonala atat pe fata cat si pe verso, trecand pe fata data si numarul bonului pentru care s-a acordat lozul.

 

Participantului la campanie ii revine obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial al campaniei “Incearca-ti Norocul!” si toate anexele acestuia care sunt postate pe site-ul web al Organizatorului www.vitacom.ro  in vederea cunoasterii mecanismului de functionare a campaniei.

Lozurile se elibereaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice. Produsele castigate prin razuirea lozurilor nu pot fi schimbate in bani. Partenerul isi asuma obligatia de a indeplini formalitatile prevazute de legea  nr.677 din 2001  privind datele cu caracte personal.

SECTIUNEA 6. MARCILE, PRODUSELE  PARTICIPANTE SI PREMIILE

In aceasta campanie vor participa urmatoarele branduri si produse:

KONIG, VALUELINE, HQ, UNI-T, SWEEX, APACER, ULTRACELL, GOOBAY, NGS, CHROME, MAXELL, WELL, GP BATTERIES, FIXPOINT;

Premiile inscrie pe lozurile razuibile oferite in cadrul campaniei sunt urmatoarele:

BATERII, BECURI, SPOTURI CU LED, PRELUNGITOARE, MOUSE-URI, SETURI DE CURATARE ECRANE, TERMOMETRE

Valoarea totala neta, fara TVA a premiilor este de aproximativ 10.000 EUR.

SECTIUNEA 8.  LOZURILE CASTIGATOARE

Premiile se acorda pe loc in magazinul participant la campanie, titularilor care au razuit lozurile castigatoare. Premiul se acorda in baza lozului razuibil care trebuie predat numai in momentul revendicarii premiului inscris pe loz. Premiile nu pot fi revedincate si ridicate mai tarziu de data mentionata la sectiunea 3. Premiile nerevendicate pana la aceasta data vor ramane in proprietatea Organizatorului.

Castigatorii vor comunica reprezentantului Organizatorului sau reprezentantul magazinului partener participant la promotie datele personale care urmeaza sa fie mentionate pe verso lozului razuibil  si  semneze acordul de consimtamant  referitor la preluarea  acestor date cu caracter personal.

SECTIUNEA 9.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra lozurilor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul si partenerii participanti la promotie se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001  privind datele cu caracte personal.

Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) se angajeaza sa nu foloseasca aceste date in alte scopuri.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele, adresa de corespondenta electronica si numarul de telefon sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, si Partenerii implicati (magazinele partenere) in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii isi vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume prenume/reprezentant persoana juridica adresa de corespondenta electronica si numarul de telefon) de catre Organizator si Partenerii implicati (magazinele partenere) prin inscrierea acestora pe lozul castigator in locul special prevazut. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervetie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

In vederea  exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizatorul si/sau magazinele partenere participante la Campanie.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii intre Organizator si participantii la Campanie, se vor rezolva  pe cale amiabila sau in Instanta judecatoreasca competenta de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea publicului in magazinele care participa la Campanie.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, la cerere, in magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.vitacom.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Pentru informatii suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa in scris la mail office@vitacom.ro.

 

 

Organizator,                                                                                                                     

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

04.12.2017